Безвкусен диабет и лечение

Безвкусният диабен представлява клиничен синдром, характеризиращ се с повишена екскреция на урина с ниско относително тегло поради абсолютен или относителен дефицит на антидиуретичен хормон,…
Какво представлява диабетът?

Диабетът представлява хронично болестно състояние, при което се наблюдава недостиг или нечувствителност към инсулина. Това е хормон, който действа като контрольор относно пропуска на…